onsdag, januar 16, 2008

Praksisperiode i fengsel

Som en del av studiet mitt er jeg nå i praksis ved et bibliotek. Jeg er utplassert på fengselsbiblioteket ved Oslo fengsel. Det er veldig spennende, og ganske annerledes fra å jobbe i et vanlig folkebibliotek. Det er en litt spesiell, men langt fra homogen brukergruppe jeg har. De fleste innsatte ved avdelingen jeg er ved sitter på varetekt. Ettersom det er et fengsel er sikkerheten høy, og jeg går med overfallsalarm. Jeg vil nok ikke ha bruk for den, men det er bedre å være føre var. Jeg har aldri følt meg så trygg på en arbeidsplass noen gang. Faktisk trives jeg så godt at jeg kunne tenke meg fast jobb der.

Ingen kommentarer: